SØK

Norges Bildeforbund: Rådgivningskontoret for syn Telemark

Når man har nedsatt syn er det ofte mye som skal legges til rette for at hverdagen skal fungere optimalt. Rådgivningskontoret for syn er opprettet og drives av Norges Blindeforbund for at personer med synsproblemer skal få best mulig oversikt over hva som finnes av tilbud, offentlige tjenester og rettigheter. Rådgivningskontoret bistår også offentlige aktører.

Hos oss trenger du hverken søknadspapirer eller henvisning. Det er bare å ta kontakt. Vårt tilbud er gratis.

For mer informasjon:
blindeforbundet.no/radgivningskontor-for-syn

Adresse:
Arkaden (3. etasje)
Bruene 1
3724 SKIEN

Telefon:
35 52 57 21

E-post:
telemark@blindeforbundet.no

Til toppen